ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ(ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ)

Παρακαλούνται οι γονείς των οποίων τα παιδιά θα φοιτήσουν στην Α’
Γυμνασίου να προσκομίσουν με την εγγραφή τους το Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό 
Δελτίο Υγείας Μαθητή)  συμπληρωμένο από την παιδίατρο  του Κ.Υ ή από
ιδιώτη γιατρό.

Το βρίσκετε στην σελίδα:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/adym.pdf

Το εκτυπώνετε σε δύο μονές σελίδες ή το παραλαμβάνετε από το Γυμνάσιο μας.