Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας

Δελτίο Τύπου

 

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας ανακοινώνει, ότι μετά την υπογραφή των Συμβάσεων για έργα ιδιωτικών επενδύσεων Γεωργικού Ταμείου του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.Αττικής , από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμαρχο Αίγινας κ. Ιωάννη Ζορμπά, ως Δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου που αφορά προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης των φιστικοπαραγωγών για θέματα καλλιέργειας φιστικιάς ,θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης του σχετικού επενδυτικού σχεδίου ,βέβαια μόλις το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.

Για ενημέρωση των μελών μας αλλά και των φιστικοπαραγωγών της Αίγινας ,αναφέρομε ότι στα πλαίσια του υπομέτρου 19.2 – Υποδράση 19.2.1.1 : Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο Γεωργικό και το Δασικό Τομέα, ο Αγροτικός Σύλλογος υπέβαλλε προτάσεις, στη 2η Πρόσκληση του Τ.Π. <Πολιτισμός& Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ> 2014-2020, με στόχο την στήριξη του φιστικιού της Αίγινας.

Τελικά η Αίτηση μας κρίθηκε ως παραδεκτή ,και με την με αριθμ. πρωτ .04/04/01/2021 Απόφαση Ένταξη,ς πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δημοσία δαπάνη σε ποσοστό 100% και με συνολικό κόστος 14.990,00 ευρώ, επιμορφωτικά σεμινάρια καλλιεργητών φιστικιάς στην Αίγινα. Πιστεύουμε ότι τα σεμινάρια , θα ενδυναμώσουν την παραγωγή μας και θα είναι κίνητρο για τους νεότερους να ασχοληθούν με την καλλιέργεια της φιστικιάς