Την τελική της πρόταση προς την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που συζητά την αναθεώρηση του άρθρου 32 του Συντάγματος για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας,κατέθεσε η ΝΔ.

Αυτή την στιγμή συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή υπό την προεδρία του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Η Νέα δημοκρατία επιμένει στην πλειοψηφία των 151 βουλευτών προκειμένου έτσι να αποσυνδεθεί η εκλογή του προέδρου από την διάλυση της βουλής, εφόσον στις τρεις προηγούμενες ψηφοφορίες που απαιτούνται 200 ψήφοι στις δύο πρώτες και 180 στη δεύτερη, δεν εκλεγεί ΠτΔ.

Με βάση την πρόταση της ΝΔ, αν στην τρίτη ψηφοφορία, υπάρχουν δύο υποψήφιοι και δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, μετά από πέντε ημέρες επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφησαν και πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλεγεί εκείνος που συγκέντρωσε την σχετική πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους.

Η πρόταση της ΝΔ για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

Τώρα σε περίπτωση ισοψηφίας των δύο υποψηφίων Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας και σε εκείνη την ψηφοφορία θα γίνεται κλήρωση.

Το ιστορικό της παρούσας Συνταγματικής Αναθεώρησης

Όπως προβλέπει το Σύνταγμα, η διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγματος πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρώτη φάση ξεκίνησε από την προηγούμενη Βουλή (πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, αρχικά με τους ΑΝΕΛ) και θα ολοκληρωθεί από την παρούσα Αναθεωρητική Βουλή (πλειοψηφία ΝΔ).

Οι 16 προτάσεις που πέρασαν με την πλειοψηφία των 180 από την προηγούμενη Βουλή, αφορούν 11 άρθρα και μπορούν να αναθεωρηθούν μόνο με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, επομένως θεωρείται σίγουρο ότι θα αποτελέσουν τον πυρήνα της αναθεώρησης:

Αρθρο 32: Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής.
Αρθρο 62: Περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας.
Αρθρο 68: Δικαίωμα της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας να μπορεί να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές.
Αρθρο 86: Περιορισμός των προνομιακών ρυθμίσεων για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών.
Αρθρο 101: Περιορισμός ίδρυσης ανεξάρτητων Αρχών και του τρόπου επιλογής των μελών τους.

Θα αναθεωρηθούν, επίσης, το άρθρο 96 για το Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και τα άρθρα 112, 113, 114, 115 και 119 για την κατάργηση παρωχημένων μεταβατικών διατάξεων.

Τι προβλέπει μέχρι σήμερα το άρθρο 32 του Συντάγματος:

1. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Βουλής έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 34 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, η συνεδρίαση της Βουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο αφότου έληξε πρόωρα η θητεία του προηγούμενου Προέδρου.

2. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.

3. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Αν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες.

Αν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Βουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Βουλής.

H Βουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά, ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.

5. Αν η Βουλή είναι απούσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 4.

Αν η Βουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Βουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη συγκρότησή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, αφού τηρηθούν και οι ορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 34.

6. Αν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.