Οι οικονοµικές εξελίξεις στο χρονικό διάστηµα του γενικού lockdown έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Αφορούν εργαζοµένους, επιχειρήσεις και επαγγελµατίες και µορφοποιούνται σε αναστολές συµβάσεων, αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού, επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 5, παροχή ρευστότητας και αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

 

3

 

4_3


ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολή εργασίας µε 800 ευρώ και ∆ώρο Χριστουγέννων µε πλήρη ασφάλιση στον ονοµαστικό µισθό.

2. Παράταση 2 µηνών του επιδόµατος ανεργίας σε όλους.

3. Επίδοµα 400 ευρώ σε 130.000 µακροχρόνια ανέργους.

4. Απαγόρευση απολύσεων και τηλεργασία στο 50%.

5

5. Το 50% της ζηµίας των ιδιοκτητών θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασµό.

6. Μείωση ενοικίου 40% σε επιχειρήσεις και εργαζοµένους.

7. Στις επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον Νοέµβριο, µέχρι τις 30 Απριλίου. Θα πληρωθεί σε 12 δόσεις µε µηδενικό επιτόκιο.Το κόστος υπολογίζεται σε 230 εκατ. ευρώ.

8. Στις επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωµής των δόσεων των ρυθµισµένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τον µήνα Νοέµβριο.

9. Το κόστος υπολογίζεται σε 66 εκατ. ευρώ.

10. ∆ώρο το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ερχονται µέτρα για τις επιταγές

1
2_2

 

Πώς θα λυθεί ο «γρίφος» της Εφορίας

ΣΤΟ 50% Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τον νόμο, η τηλεργασία είναι υποχρεωτική για το 50% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Προσοχή! Μέσα σε 24 ώρες από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, επιχειρήσεις όλης της χώρας καλούνται να προαναγγείλουν στο Π.Σ. «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργαζομένων τους, συμπληρώνοντας το Εντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Εντυπο ειδικού σκοπού». Το ειδικό αυτό έντυπο είναι στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Οσοι δεν εφαρμόσουν το μέτρο κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Εχουν τη δυνατότητα να εναλλάσσουν τους μισθωτούς σε υποχρεωτική τηλεργασία, π.χ. ανά εβδομάδα ή ανά 15ήμερο. Ετσι, δίδεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Εντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Εντυπο ειδικού σκοπού» ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. Προσοχή στα πρόστιμα. Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε εργαζόμενο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα και υπέβαλε αίτημα στον εργοδότη του για εξ αποστάσεως εργασία, αλλά δεν εφαρμόστηκαν στην περίπτωσή του τα έκτακτα μέτρα ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας του. Να δούμε πώς υπολογίζεται το 50%. Εδώ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.ά.). Επίσης, η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και εξωτερικές εργασίες και μόνο στον βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ €800 ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που κλείνουν ή θα τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας θα δικαιούνται το επίδομα των 534 ευρώ αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος μπει σε αναστολή ολόκληρο τον μήνα και για 30 ημέρες, θα λάβει 800 ευρώ. Διαφορετικά, θα λάβει 17,8 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής. Το κράτος καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στο ύψος του ονομαστικού τους μισθού. Για παράδειγμα, μισθωτός με ονομαστικό μισθό 1.000 ευρώ καλύπτεται για εισφορές 396,6 ευρώ. Το μέτρο των αναστολών εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα. Ο εργοδότης επιλέγει αν θα θέσει τμήμα ή ακόμα και το σύνολο -δηλαδή το 100% των μισθωτών του- σε αναστολή κατ’ αρχήν για τον Νοέμβριο. Για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας μπαίνει σε αναστολή δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που έπρεπε να πληρωθούν τον Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. Επίσης, ισχύει μείωση ενοικίου 40% στους ίδιους και στα παιδιά τους, αν είναι φοιτητές.

Οι επιχειρήσεις ζητούν άμεση στήριξη

Ειδικότερα, ζητούν:

— Πλήρη επιδότηση εργασίας, για να αποφευχθούν ανεπιθύμητα λουκέτα και απολύσεις.

— Πλήρη απαλλαγή από καταβολή ενοικίων για επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά έπειτα από κρατική εντολή.

— Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για όλες τις υπόλοιπες πληττόμενες επιχειρήσεις για τους επόμενους 6 μήνες.

— Πλήρη κάλυψη ιδιοκτητών ακινήτων.

— Προαιρετική μείωση ενοικίων για χρονικό διάστημα ακόμα και 6 μηνών.

— Εντοκη ρύθμιση 48 δόσεων για όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

— Διατήρηση της επιστρεπτέας προκαταβολής για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.

— Ρύθμιση του συμφωνηθέντος χορηγικού δανείου με όρους covid-19, που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να το προσφέρουν σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, με τζίρο έως 250.000 ευρώ.

— Λύση στο θέμα των επιταγών.

— Πλήρη κάλυψη με ευρωπαϊκά κονδύλια.

6

Πηγή: parapolitika.gr