Παρά τον εκτετεμένο καύσωνα και τις αυξημένες ανάγκες  για προστασία των ευπαθών ομάδων και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Αίγινα για την περίοδο 30 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου:

screenshot.1702.png