Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν δήλωση στους οικείους δήμους περί της μη χρήσης των ακινήτων, στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Επίσης τις 31/12 λήγει και η προθεσμία υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να απευθυνθούν στις δημοτικές υπηρεσίες, έως τις 31 Μαρτίου 2020 και να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τους, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.