Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΔήμος Αίγινας : Προσλήψεις Προσωπικού

Δήμος Αίγινας : Προσλήψεις Προσωπικού

O δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι παρακάτω: 

  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 1 θέση
  • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 1 θέση
  • ΔΕ Οδηγών – 3 θέσεις
  • ΔΕ Υδραυλικών – 2 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 10 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης -Αποχέτευσης – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥE και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3-Τ.Κ.18010 – απευθύνοντας την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κου Οικονόμου Ηλία και κας Κάτσουρα Ιωάννας (τηλ.επικ.22973-20021) ή στο Γραφείο προσωπικού υπόψη κας Παπαδοπούλου Θεοδώρας (τηλ.επικ.22973-20034).

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments