Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη συνεδρίαση της  10ης Σεπτεμβρίου  άρονται τα μέτρα   κυκλοφοριακής ρύθμισης στην παραλιακή λεωφόρο της Αίγινας.
Η εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της επιτροπής Γιάννη Ζορμπά ήταν από την Δευτέρα 14-9-2020 η Λ. Δημοκρατίας να παραμένει ανοικτή με ελεύθερη πρόσβαση οχημάτων.

Η απόφαση ελήφθει κατά πλειοψηφία και ορίζει ότι :

1. Την άρση της κυκλοφοριακής ρύθμισης για την περιορισμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παραλία της Αίγινας (απόφαση 14/2020 της Ε.Π.Ζ.)
2. Από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 η Λ. Δημοκρατίας να παραμένει ανοικτή με ελεύθερη πρόσβαση των οχημάτων.
Στην συνεδρίαση (δια περιφοράς) ήταν παρόντα τα μέλη:
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της ΕΠΖ
2. Λεούσης Νεκτάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
3. Πτερούδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
4. Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
5. Γκαρής Μάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
Απόντα μέλη : 1. Μούρτζης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
2. Τζίτζης Φίλιππος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
Στην απόφαση μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Λεούσης Νεκτάριος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ,  με το σκεπτικό της διατήρησης της διακοπής  κυκλοφορίας οχημάτων επί της Λ. Δημοκρατίας έως τις 20/9-2020.