Ενημέρωση προς τους μαθητές του Γυμνασίου Μεσαγρού, τους γονείς και τους κηδεμόνες αυτών.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Γυμνάσιο Μεσαγρού θα ξεκινήσει η υλοποίηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας, με σκοπό την παροχή επιπλέον βοήθειας σε μαθητές που το επιθυμούν στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Νέα Ελληνικά (3 ώρες την εβδομάδα ανά τάξη ), Αρχαία Ελληνικά (2 ώρες την εβδομάδα ανά τάξη), Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα ανά τάξη ) Φυσική (1 ώρα την εβδομάδα ανά τάξη) και Χημεία (1 ώρα την εβδομάδα ανά τάξη ). 
Τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα διεξάγονται μετά το πέρας του ημερήσιου προγράμματος των  μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας webex.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το σχολείο.
 
Ο Διευθυντής

Οικονόμου Νικόλαος