Στο βαθύ κόκκινο παραμένει η Αίγινα σύμφωνα με τον Επιδημιολογικό Χάρτη της Ελλάδας, η ενημέρωση του οποίου έγινε σήμερα με ημερομηνία αναφοράς 18 Ιανουαρίου 2022

Ο Χάρτης επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την ομάδα των επιδημιολόγων της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας η  τάση στην Αίγινα είναι πτωτική. Ο 7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, είναι 97.3 από 142.2 που ήταν στον χάρτη με ημερομηνία αναφοράς 11/01/2022 .

Ο δείκτης θετικότητας ελέγχων βρίσκεται στο 2.96% από 3.71% που ήταν στο χάρτη με ημερομηνία αναφοράς 11/01/2022.

Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης (τουλάχιστον 1η δόση) είναι 65.06% από 64.66%, που ήταν στον χάρτη με ημερομηνία αναφοράς 11/01/2022 , κάλυψη που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα.

Οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί είναι 62.36% από 61.76% που ήταν στον χάρτη με ημερομηνία αναφοράς 11/01/2022, κάλυψη που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα.

Συνοπτικά η εικόνα του Δήμου Αίγινας:
Ημερομηνία Αναφοράς: 2022-01-18
Εμβολιαστική κάλυψη (τουλαχ.1η δόση): 65.06%
Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί: 62.36%
Δείκτης θετικότητας ελέγχων: 2.96%
7-ήμ. ΚΜΟ κρουσμάτων / 100.000 κατοίκους: 97.3
Εβδομαδιαία τάση: Πτωτική