Η επιδότηση θα φθάνει έως και τα 600 ευρώ για ενήμερα δάνεια και οι αιτήσεις θα γίνονται από 1ης Αυγούστου

Το τελικό σχέδιο για τη στήριξη της πρώτης κατοικίας είναι φιλόδοξο και αφορά κάθε δάνειο, «πράσινο» ή «κόκκινο», έως το τέλος του έτους. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά και η πλατφόρµα θα ανοίξει την 1η Αυγούστου. Αφορά φυσικά πρόσωπα, εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα σε κλάδους που έχουν πληγεί, ανέργους που λαµβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθερους επαγγελµατίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα µε µείωση µηνιαίου µισθού, επαγγελµατίες που παρουσίασαν µείωση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (µείωση του ΦΠΑ άνω του 20%), δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στη «Συν-Εργασία» και ιδιοκτήτες ακινήτων που λαµβάνουν µειωµένο ενοίκιο.

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρ. Σταϊκούρας, τονίζει σχετικά ότι «ενισχύονται, για πρώτη φορά, οι συνεπείς δανειολήπτες, µε εξυπηρετούµενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδηµία, έχουν «κόκκινο» δάνειο ακόµη και µετά το τέλος του 2018, ενώ καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωµών, αποτρέπεται η εκµετάλλευση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές, περιορίζεται ο κίνδυνος δηµιουργίας µιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση µε το υφιστάµενο πλαίσιο».

Τι θα ισχύει στην επιδότηση:

1. Ο δανειολήπτης µπορεί να λάβει από 300 έως 600 ευρώ.
2. ∆ικαιούχοι είναι µόνο όσοι έχουν πληγεί από την κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός.
3. Η πλατφόρµα ανοίγει την 1η Αυγούστου.
4. Η επιδότηση θα είναι 9 µηνών και θα αφορά «πράσινα» και «κόκκινα» δάνεια πρώτης κατοικίας . 5. Οσοι έχουν στεγαστικά δάνεια και θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραµµα επιδότησης θα µπορούν να κάνουν αίτηση από τις αρχές Αυγούστου και έως τις 30 Σεπτεµβρίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Φυσικά πρόσωπα, εργαζόµενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαµβάνουν έκτακτη στήριξη και ελεύθεροι επαγγελµατίες σε πληγέντες κλάδους.
2. Φυσικά πρόσωπα µε σηµαντική µείωση του µηνιαίου µισθού τους.
3. Επαγγελµατίες που παρουσίασαν µείωση της εµπορικής δραστηριότητάς τους (µειωµένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαµβάνοντας υπόψη το 2ο τρίµηνο του 2020 σε σχέση µε το 2ο τρίµηνο του 2019).
4. ∆ικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση µε τη µορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
5. Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».
6. Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαµβάνουν µειωµένο ενοίκιο.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Στα εξυπηρετούµενα δάνεια έχουµε επιδότηση της µηνιαίας δόσης στο 90% το πρώτο τρίµηνο, στο 80% το δεύτερο τρίµηνο και στο 70% το τρίτο τρίµηνο, µε κριτήριο την αξία της κύριας κατοικίας έως 300.000 ευρώ, υπόλοιπο δανείου έως 300.000 ευρώ, οικογενειακό εισόδηµα έως 57.000 ευρώ, καταθέσεις έως 40.000 ευρώ και συνολική ακίνητη περιουσία έως 600.000 ευρώ. Το ανώτερο µηνιαίο ύψος της επιδότησης µπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, η επιδότηση της µηνιαίας δόσης είναι 80% το πρώτο τρίµηνο, 70% το δεύτερο τρίµηνο και 60% το τρίτο τρίµηνο, µε κριτήρια την αξία της κύριας κατοικίας έως 250.000 ευρώ, υπόλοιπο δανείου έως 250.000 ευρώ, οικογενειακό εισόδηµα έως 45.000 ευρώ, καταθέσεις έως 25.000 ευρώ και συνολική ακίνητη περιουσία έως 500.000 ευρώ. Το ανώτερο µηνιαίο ύψος της επιδότησης µπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Εδώ η επιδότηση της µηνιαίας δόσης είναι 60% το πρώτο τρίµηνο, 50% το δεύτερο και 30% το τρίτο. Τα κριτήρια είναι η αξία της κύριας κατοικίας έως 200.000 ευρώ, υπόλοιπο δανείου έως 130.000 ευρώ, οικογενειακό εισόδηµα έως 36.000 ευρώ, καταθέσεις έως 15.000 ευρώ και συνολική ακίνητη περιουσία έως 280.000 ευρώ. Το ανώτερο µηνιαίο ύψος της επιδότησης µπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

ΕΝΗΜΕΡΑ ΔΑΝΕΙΑ

• ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 600 ΕΥΡΩ
• ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 70%-90%
• ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΑΞΙΑ ΕΩΣ 300.000 ΕΥΡΩ
• ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 40.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 57.000 ΕΥΡΩ

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

• ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 500 ΕΥΡΩ
• ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60%-80%
• ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΑΞΙΑ ΕΩΣ 250.000 ΕΥΡΩ
• ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 45.000 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

• ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 300 ΕΥΡΩ
• ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 30%-60%
• ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 130.000 ΕΥΡΩ, ΑΞΙΑ 200.000
• ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 15.000 ΕΥΡΩ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 36.000 ΕΥΡΩ