Σε παλαιότερη ανάρτηση  είχαμε αναφερθεί στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αναγκαιότητα ίδρυσης Ειδικού Σχολείου στο νησί, όταν  τον Αύγουστο ο δήμος είχε δημοσιεύσει ανάλογη πρόσκληση προς τους γονείς του νησιού, μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, η οποία στις 24 Αυγούστου 2020 είχε αποφασίσει ομόφωνα  για το θέμα αυτό.

Το θέμα επανήλθε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω κορωνοϊού.

Η εισήγηση του δημάρχου προς το Δ.Σ. ήταν η ακόλουθη:

“Ο Δήμος Αίγινας την 13η Οκτωβρίου 2020 υπέβαλε με την υπ’. αριθμόν πρωτ. 14815 επιστολή του αίτημα στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. ( Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) Πειραιά για ίδρυση Μονοθέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Αίγινα. Την 21η Οκτωβρίου 2020 λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το υπ΄. αριθμόν πρωτ. 18617/11 – 19/10/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά που προτείνει την συγκεκριμένη μεταβολή και παρακαλεί για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας για την εν θέματι ίδρυση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ώστε κατόπιν να καταχωρίσει τα δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα Myschool και να διαβιβάσει την εν λόγω γνωμοδότηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Στην παρούσα φάση οι υποστηρικτικές δομές που εφαρμόζονται στα σχολεία του νησιού είναι η παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης. Στο νησί διαμένουν παιδιά, τα οποία χρήζουν φοίτησης σε ειδικό σχολείο και λόγω έλλειψής του μετακινούνται καθημερινά σε ειδικά σχολεία στον Πειραιά, με καθημερινή ταλαιπωρία για τα ίδια και τους γονείς τους, καθώς και οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους λόγω της θαλάσσιας μεταφοράς, η οποία δεν καλύπτεται, λόγω κενού στην ισχύουσα Νομοθεσία, στα μεταφορικά έξοδα.

Επίσης έχουμε λάβει αιτήματα γονέων, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο Δήμος Αίγινας, που επιθυμούν την εγγραφή των παιδιών τους σε ειδικό σχολείο κατόπιν ίδρυσής του και μας
εκφράζουν την αγωνία τους ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Τα παιδιά αυτά, με βάση τις γνωματεύσεις τους λαμβάνουν παράλληλη στήριξη, ελλείψει λειτουργίας σχολείου
ειδικής αγωγής στο νησί της Αίγινας, ενώ χρήζουν ιδιαίτερης εκπαιδευτικής προσέγγισης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης, που μόνο ένα ειδικό σχολείο μπορεί να προσφέρει.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ίδρυση μίας σχολικής μονάδας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα δώσει την δυνατότητα για την δημιουργία Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  και Υποστήριξης) στο νησί μας, οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην υποστήριξη του συνόλου των σχολικών μονάδων της γενικής αγωγής με μέγιστα οφέλη για την παρεχόμενη εκπαίδευση στον τόπο.

Το Ειδικό Σχολείο προβλέπεται να συστεγαστεί με Γενικό Σχολείο έχοντας ως στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών κι ο χώρος αυτός υπάρχει και είναι άμεσα διαθέσιμος. Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των ενδιαφερόμενων γονέων για φοίτηση των παιδιών τους σε ειδικό Δημοτικό είναι περίπου 7.

Από την πρώτη στιγμή που ο Δήμος Αίγινας διαπίστωσε την ανάγκη ίδρυσης Ειδικού Δημοτικού Σχολείου επίσπευσε τις διαδικασίες σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Στην παρούσα φάση επιθυμώ την συνεργασία σας και την απόφασή σας, που προσδοκώ να είναι ομόφωνη, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στο επόμενο στάδιο σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα κοινωνικής σημασίας, το οποίο θα προσφέρει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές”.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα με 14 θετικές ψήφους, ότι παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ίδρυση ενός Μονοθέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Αίγινα, το οποίο όπως προβλέπεται πρόκειται να συστεγαστεί με Γενικό Σχολείο της νήσου έχοντας ως στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών ειδικής αγωγής.