Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των ταχέων μοριακών ελέγχων κορωνοϊού Covid 19 που διεξήχθησαν την Παρασκευή 14/1 στα αγροτικά ιατρεία της Αγίας Μαρίνας και των Πορτών.

Σε Αγία Μαρίνα και Πόρτες πραγματοποιήθηκαν από 18 έλεγχοι. Στο σύνολο των 36 δειγμάτων, όλα τα αποτελέσμα τα ήταν αρνητικά.

Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε και να τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού.