Από αυτήν την εβδομάδα οι ημέρες λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Μεσαγρού γίνονται δύο: Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Επίσης η λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου της Αγίας Μαρίνας θα γίνεται κάθε πρώτη και τρίτη Παρασκευή του εκάστοτε μηνός,δηλαδή από μια σε δύο φορές το μήνα.

Σαν συνέχεια των παραπάνω θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αίγινας για την συνεργασία.

Πρόεδρος Κοινότητας Μεσαγρού
Μανώλης Λεούσης