Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Δήμος Αίγινας επιχορηγείται με ποσό 1.550.000 ευρώ για υδροδότηση μέσω υδροφόρων σκαφών.
 Στο συγκεντρωτικό πίνακα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υποτομέας Έργα Περιφέρειας Αττικής),  περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 και αναγράφεται η επιχορήγηση του Δήμου Αίγινας.