Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΠρόγραμμα Leader 2023-2027 : Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση...

Πρόγραμμα Leader 2023-2027 : Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου, η εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Leader 2023-2027 Νήσων Αττικής.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από κοινού από τον Δήμο Αίγινας, την Επαγγελματική Ένωση Αίγινας και το Δίκτυο Δήμων Νήσων της Αττικής.

Ποιο συγκεκριμένα η εκδήλωση περιελάμβανε την δημόσια ενημέρωση και διαβούλευση, στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα Leader 2023-2027, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τι είναι το Πρόγραμμα Leader 2023-2027 Νήσων Αττικής

Στόχος μέσα από την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος είναι να προωθηθούν, να ενισχυθούν και να αναδειχθούν, μέσω ενός ενιαίου σχεδιασμού, οι ιδιαιτερότητες και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε νήσου, οργανώνοντας τη βάση για τη δημιουργία διαφοροποιημένων και στοχευμένων θεματικών πακέτων τουρισμού, που θα λειτουργούν διακριτά, αλλά και συμπληρωματικά.

Αντικείμενα του Δικτύου είναι:

  1. Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών του Δικτύου με άλλες νησιωτικές περιοχές καθώς και περιοχές για την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 219 και 220 του Δ.Κ.Κ.
  2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας, της Περιφέρειας (πχ ΠΕΠ, Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) και των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
  3. Η υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία δασοπονία, προώθηση των αγροτικών προϊόντων) της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και η ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών, η υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και το συντονισμό και την οργάνωση δράσεων εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού αλλά και ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών φορέων στις περιοχές παρέμβασης.
  4. Η ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας, συνδυάζοντας έναν αριθμό υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ και γενικότερα έργων και δράσεων στο πλαίσιο επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΕ) 1305/2014, καθώς και δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταμειακής προσέγγισης) και των άρθρων 32-35 του Καν.(ΕΕ) 1303/2013 σε συνάρτηση με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
  5. Η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνει την καταπολέμηση της φτώχειας στην ύπαιθρο, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  6. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων καθώς και συλλογικών εισφορών και η διερεύνηση δημιουργίας εσόδων από την παροχή υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής.
  7. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η υποστήριξη της γνώσης ανάλογα με το μείγμα των επιλεγμένων παρεμβάσεων της τοπικής στρατηγικής, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία και το περιβάλλον.

Η Εκδήλωση

Την εκδήλωση άνοιξε  ο δήμαρχος Αίγινας  Γιάννης Ζορμπάς, κάνοντας μια αναφορά στο Πρόγραμμα και στα έργα που πραγματοποιήθηκαν , αλλά και όσα εξελίσσονται με βάση το Tοπικό Πρόγραμμα. Στη συνέχεια το στέλεχος του Δικτύου Μάνος Καλλίγερος,  παρουσίασε αναλυτικά την πορεία υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 και έκανε εκτενή αναφορά στα έργα που υλοποιήθηκαν στον Δήμο Αίγινας.

Στη συνέχεια η συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος, Χριστίνα Καλαθά, παρουσίασε την πρόταση διαβούλευσης.

Στην εκδήλωση της διαβούλευσης παραβρέθηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου , αλλά και της διοίκησης του Δήμου, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων του νησιού και επιχειρηματίες. Την εκδήλωση ακολούθησε συζήτηση και  ερωτήσεις – απαντήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων σχετικά με τη διαβούλευση για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments

Αρέσει σε %d bloggers: