Την πρόσληψη τεσσάρων καθαριστών προωθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Αναμένεται η προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.