Θέση άμισθου Αντιδημάρχου, προβλέπει διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείο με τίτλο : “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις”, δίνει την δυνατότητα στον Δήμαρχο να ορίσει θέση Αντιδημάρχου.

Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στους Δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον Αντιδημάρχους, σε αριθμό, που δεν υπερβαίνει το 1/3 του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου Αντιδημάρχων. Επίσης γίνεται αναφορά στο ότι ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών.