Ο Δήμος Αίγινας συμμετέχει στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή για την ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των μελών του συνυπογράφει το Ψήφισμα για την ματαίωση των ΠΟΑΥ, την αλλαγή του Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες και την συμμετοχή στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών.

Παραθέτουμε το πρακτικό της απόφασης :