Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου οι Δήμοι της χώρας, θα λάβουν έκτακτη επιχορήγηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.

Από το ποσό αυτό ο Δήμος Αίγινας θα λάβει το ποσό των 56.632 ευρώ.

Παραθέτουμε μέρος της απόφασης :

Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 50.000.000 στους Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.