Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΠαράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων με έδρα την Νήσο Αίγινα...

Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων με έδρα την Νήσο Αίγινα και τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων

10/3/2022

Δελτίο Τύπου

«Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων με έδρα την Νήσο Αίγινα και τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων

 

Μετά την παραίτηση του φορέα που παρείχε στους Δήμους Αίγινας και Τροιζηνίας- Μεθάνων υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με Κινητή Μονάδα και αντιλαμβανόμενη  τη δυσκολία και το υψηλό κόστος μετακίνησης των πολιτών από την Αίγινα και την Τροιζηνία σε άλλες περιοχές, η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη εισηγήθηκε παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων για τους ανωτέρω Δήμους.

Το αίτημα έγινε δεκτό από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ αρ. 30726/9-3-2022 απόφαση που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έλαβε ΑΔΑ ΩΧΘΓΟΡ1Κ-ΤΓΤ.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Την παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των κατωτέρω αναφερόμενων οχημάτων μέχρι την ημερομηνία που οι εγκαταστάσεις του ιδιωτικού ΚΤΕΟ το οποίο κατασκευάζεται στη νήσο Αίγινα καταστούν έτοιμες για λειτουργία, βάση του προγράμματος που θα εκδοθεί μετά την αδειοδότησή του και πάντως όχι μετά τις 30-9-2022 χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

α) επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα, φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους.

β) Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας, των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
  • Τα οχήματα της ανωτέρω περ. α) των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, για τα οποία όπως προβλεπόταν στο πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονταν στο διάστημα από 02 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου του επόμενου έτους δηλαδή του 2022.
  • Τα οχήματα της ανωτέρω περ. β) των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, για τα οποία όπως προβλεπόταν στο πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονταν στο διάστημα από 02 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου του επόμενου έτους δηλαδή του 2022.
  • Τα οχήματα της ανωτέρω περ. α) των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη και τα οχήματα της ανωτέρω περ. β) των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

2. Την παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των κατωτέρω αναφερόμενων οχημάτων μέχρι τις 14-4-2022 όπως προβλεπόταν και για το έτος 2021 στο πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο:

α) επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα, φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5τόνους.
β) Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας, των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, οι δημοτικές ενότητες Τροιζήνας και Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
  • Τα οχήματα της ανωτέρω περ. α) των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιουνίου 2021 έως 14 Απριλίου 2022 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
  • Τα οχήματα της ανωτέρω περ. β) των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από από 01 Ιουνίου 2021 14 Απριλίου 2022 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα οχήματα υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

  • Τα οχήματα της ανωτέρω περ. α) των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη μετά 14 Απριλίου 2022 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία μετά την 14 Απριλίου 2022 υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο τρεις εβδομάδες πριν έως μια εβδομάδα μετά από την ημερομηνία συμπλήρωσης των τεσσάρων ετών, ή την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο Δ.Τ.Ε.
  • Τα οχήματα της ανωτέρω περ. β) των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος μετά την 14 Απριλίου 2022 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικόέλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία μετά την 14 Απριλίου 2022 υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο τρεις εβδομάδες πριν έως μια εβδομάδα μετά από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ενός έτους, ή την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο Δ.Τ.Ε.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments

Αρέσει σε %d bloggers: