Παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αίγινας μέχρι τις 28 Φλεβάρη. Οι ρυθμίσεις αφορούν  πεζοδρομήσεις, χαρακτηρισμούς οδών σε ήπιας κυκλοφορίας καθώς και εφαρμογή ωραρίου τροφοδοσίας.

Την  απόφαση παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έλαβε ομόφωνα η Επιτροπή ποιότητας Ζωής  σε συνεδρίασή, μέσω τηλεδιάσκεψης, που έγινε στις 16 Νοεμβρίου.

Η απόφαση της Επιτροπής αναφέρει τα ακόλουθα  :

Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης /στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 28.2.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η ισχύς της παρούσας δύναται να παρατείνεται εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του πρώτου εδαφίου.

Στην συνεδρίαση  παρόντα μέλη ήταν :
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της ΕΠΖ
2. Μούρτζης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
3. Λεούσης Νεκτάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
4. Τζίτζης Φίλιππος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
5. Πτερούδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
6. Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
7. Γκαρής Μάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αίγινας Κασιμάκης Παναγιώτης

 

Οι δρόμοι που πεζοδρομούνται είναι:
1. Πεζοδρόμηση της οδού Π. Ηρειώτη.
2. Πεζοδρόμηση της οδού Αίαντος.
3. Πεζοδρόμηση της οδού Κουμουνδούρου.
4. Πεζοδρόμηση της οδού Αγ. Θεοδώρας.
5. Πεζοδρόμηση της οδού Μαλούκαη.
6. Πεζοδρόμηση της οδού Δάμωνος.
7. Πεζοδρόμηση της οδού Πλάτωνος.
8. Πεζοδρόμηση της οδού Βασιλέως. Γεωργίου.
9. Πεζοδρόμηση ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Π. Ηρειώτη
και βρίσκεται μεταξύ των οδών Βασ. Γεώργιου και Χρ. Λαδά.
10.Πεζοδρόμηση ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Παλ. Χώρας και στην οδό Θωμαΐδος και ξεκινά από την πλατεία Ο.Τ.Ε. και καταλήγει στην συμβολή των οδών Θωμαΐδος και Αιακού.
11.Πεζοδρόμηση της οδού Ελλανίου Διός.
12. Πεζοδρόμηση της οδού Οσ. Λουκά.
13. Πεζοδρόμηση της οδού Πηλέως από το ύψος της Σπ. Ρόδη μέχρι την Λεωφόρο Δημοκρατίας από 18.00 έως 00.30. (σ.σ. Σε διορθωμένη έκδοση της απόφασης έχει αφαιρεθεί το χρονικό πλαίσιο για την πεζοδρομιση της οδού).
14. Πεζοδρόμηση της οδού Μυρτιδιωτίσσης.
Χαρακτηρισμός οδών σε ήπιας κυκλοφορίας και εφαρμογή ωραρίου τροφοδοσίας
1. Χαρακτηρισμός της ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Κανάρη και βρίσκεται μεταξύ των οδών Π. Ηρειώτη και στην Λ. Δημοκρατίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.
2. Χαρακτηρισμός της οδού Ιουλίας Κάτσα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.
3. Χαρακτηρισμός της οδού Πηλέως σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με ροή κυκλοφορίας ως κάθοδος από Θωμαΐδου προς την Σπ. Ρόδη.
4. Χαρακτηρισμός της οδού Ν. Πέππα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.
5. Χαρακτηρισμός της οδού Σπ. Ρόδη-Αφαίας ως ήπιας κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης σε αυτή(θα επιτρέπεται μόνο ολιγόλεπτη στάθμευση).
6. Εφαρμογή ωραρίου για την τροφοδοσία των καταστημάτων επί της οδού Σπ. Ρόδη- Αφαίας από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το πρωί και από τις 3:00 το απόγευμα μέχρι τις 5:00 το απόγευμα.
7. Χαρακτηρισμός της οδού Λεονάρδου Λαδά σε οδό ήπιας κυκλοφορίας ως κάθοδος σε όλο το μήκος της.
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων για τις περιόδους αυξημένης κίνησης. Παραλία και κάθετοι δρόμοι.
Απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων από 21:00 έως 00:30 καθημερινά εκτός της Κυριακής που θα είναι από 22.00 έως 00.30, στην παραλιακή Λ. Δημοκρατίας από τα εκδοτήρια μέχρι τον Ι.Ν. Παναγίτσας καθώς και όλων των κάθετων οδών με κατεύθυνση προς αυτήν την οδό (οδός Ιουλίας Κάτσα, Λ. Λαδά και Αιακού), όπως επίσης και της οδού Πηλέως από Θωμαΐδου ως την Σπ. Ρόδη μόνο για το εορταστικό τριήμερο του Αγ. Πνεύματος και την θερινή περίοδο από 20 Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου και πεζοδρόμηση της οδού Π. Αιγινήτου καθημερινά από 21.00 έως 00.30 και την Κυριακή όλο το 24ωρο.