Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΠροκήρυξη για καθαριστές σχολικών μονάδων στον Δήμο Αίγινας

Προκήρυξη για καθαριστές σχολικών μονάδων στον Δήμο Αίγινας

Προκήρυξη για καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων στο δήμο Αίγινας μέσω ΑΣΕΠ (asep.gr). Η σύμβαση θα είναι μερικής και πλήρους απασχόλησης.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά πως προσμετράται η εμπειρία:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020: (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας)

Μήνες1234567
Μονάδες1734516885102119

Και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες.

Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 10382//31.07.2023 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3-Τ.Κ.18010 – απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Παπαδοπούλου Θεοδώρας (τηλ. επικ.22973-20034).

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments