Ο Δήμος Αίγινας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας  για  το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αίγινας επί της οδού Καποδιστρίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2020_ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΚ_ΜΕ ΑΔΑ.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΔΙΕΚ.