Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων των Κληροδοτημάτων ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ,
ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ, Π&Α ΚΑΠΠΟΥ, ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ και ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
αντίστοιχα της Υπηρεσίας Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας για την
εκτέλεση σκοπού έτους 2020, προς ενημέρωση των αναγνωστών σας

Εκ της υπηρεσίας Κληροδοτημάτων Δήμου Αίγινας
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα  Αναστασάκη Μαρία
Τηλ: 2297320031

ΘΩΜΑΪΔΟΥ προσκληση 2020

ΙΟΥΛΙ. ΚΑΤΣΑ προσκληση 2020

ΡΑΚΕΙΟ προσκληση 2020

ΛEΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ προσκληση 2020