Το συνολικό κόστος για τα πρώτα 27 συστήματα Spike Nlos που αφορούν το Στρατό Ξηράς φτάνει τα 280 εκ, ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού κυμαίνεται στα 55 εκ.