Στο κίτρινο επίπεδο παραμένει η Αίγινα σύμφωνα με τον Επιδημιολογικό Χάρτη της Ελλάδας με ημερομηνία αναφοράς την 28η Ιουλίου 2021.

Η εβδομαδιαία τάση στην Αίγινα παρουσιάζεται ανοδική, ενώ αυξημένος είναι ο 7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, που ανέρχεται στο  22.9 από 17.5 που ήταν την προηγούμενη περίοδο (ημερομηνία αναφοράς 22/7/2021).

Αυξημένος παρουσιάζεται και ο δείκτης θετικότητας ο οποίος είναι 2.64% από 1.68%  την προηγούμενη περίοδο.

Το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης τουλάχιστον με μία δόση, από το  67.62% της προηγούμενης περιόδου, ανέρχεται στο 69.39% (όπως προκύπτει από την τοποθεσία κάθε εμβολιαστικού κέντρου που μπορεί να περιλαμβάνει εργαζόμενους, μη μόνιμους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας κ.ά.) ή 50.51% από 47.61% (κάλυψη όπως προκύπτει από την διαθέσιμη πληροφορία διαμενόντων εντός της Περιφερειακής Ενότητας).

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αριθμοδείκτες που καταχωρούνται στο χάρτη ανά δήμο, η εμβολιαστική κάλυψη καταχωρείται στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Δήμος Αίγινας – Ημερομηνία Αναφοράς: 28-07-2021
Εμβολιαστική κάλυψη
(τουλαχ.1η δόση): 69.39%* – 50.51%**
Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί: 62.61%* – 44.62%**
Δείκτης θετικότητας ελέγχων: 2.64%
7-ήμ. ΚΜΟ κρουσμάτων / 100.000 κατοίκους: 22.9
Εβδομαδιαία τάση: Ανοδική