Με απόφαση του λιμενάρχη Αίγινας Αργύρη Φραγκούλη συγκροτείται  επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών της Αίγινας ως πολυσύχναστων ή μη.

Το έργο της επιτροπής είναι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020 και συγκεκριμένα ο έλεγχος όλων των παραλιακών χώρων της νήσου Αίγινας και ο χαρακτηρισμός αυτών ως πολυσύχναστων ή μη. Η επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη την μέση ημερήσια προσέλευση του αριθμού των τριακοσίων λουομένων κατά τις περιόδους αιχμής για μήκος ακτογραμμής ενός χιλιομέτρου κατά τις περιόδους αιχμής, τυχόν ατυχήματα κατά το παρελθόν, λόγους που ανάγονται στις ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής κλπ. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση και σύνταξη πρακτικού, γνωμοδοτώντας με αιτιολογημένες κρίσεις των μελών της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό για κάθε μια από τις παραλίες που θα εξετασθούν.

Την επιτροπή θα αποτελούν, πρόεδρος ο Πλωτάρχης Λ.Σ. Φραγκούλης Αργύριος με αντικαταστάτη τον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. Χρύστου Κωνσταντίνο.

Μέλη για τα όρια του Δήμου Αίγινας:
A. Την κ. Λεονίδη Σβετλάνα, εκπρόσωπο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, με αντικαταστάτη την κ. Ντάνου Αικατερίνη.
Β. Τον κ. Ιωάννη Ζορμπά, ως εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας, με αντικαταστάτη την κ. Βασιλαδιώτη Ευφροσύνη.

Από την ισχύ της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούμενη.