ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από αρχαιρεσίες της 24ης Νοεμβρίου 2019 και μετά από εσωτερική διαδικασία βάση του άρθρου 9 §3 σελ.3 του καταστατικού μας το Δ.Σ των «Φίλων Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας» διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος : Θανοπούλου Ελπίδα

Αντιπρόεδρος : Μιχαλοπούλου Νομική

Γενική Γραμματέας : Στάθη – Χατζίνα Δήμητρα

Ειδική Γραμματέας : Χατζίνα Κωνσταντίνα

Ταμίας : Χατζηπέρη Αικατερίνη

Μέλη : Μουτσάτσου Ειρήνη

Πετροπούλου Μαργαρίτα

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ                                                                  ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΘΗ ΧΑΤΖΙΝΑ