Σας ἐνημερώνουμε το ἑορταστικὸ πρόγραμμα τῆς Ἀνακομιδὴς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Πενταπόλεως Αίγίνης.

Παρασκευὴ 2 Σεπτ.
Στις 6:00 μ.μ. μικρός ἐσπερινὸς στο Καθολικὸ τῆς Ἱερὰς Μονῆς και ἐν συνεχεία, Μεγάλος Ἀρχιερατικὸς ἐσπερινὸς στὸν Μεγάλο Ναὸ τῆς Μονῆς, ψαλλόμενος ὑπὸ τὴν χορωδία τοῦ κ. Γεωργίου Πατρῶνα.
Θὰ ἀκολουθήσει Ἱερὰ Ἀγρυπνία στις 10:00μ.μ. ἑως 5:00 π.μ. ψαλλόμενη ὑπὸ τὸν χορὸν τῶν Μοναζουσῶν τῆς Ἱερὰς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου και τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας.

Σάββατο 3 Σεπτ.
Ὄρθρος και Θεία Ἀρχιερατικὴ Λειτουργία, στις 6:30 ἕως 10:30 π.μ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ.Λ. , θὰ ἀκολουθήσει μικρὴ Λιτανεία στὸν χώρο τῆς Μονῆς, ψαλλόμενος ὑπὸ τὴν χορωδία τοῦ κ. Γεωργίου Πατρῶνα.

Χρόνια πολλά!!