Το Υπουργείο  Πολιτισμού ανακοίνωσε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 600.000 ευρώ, μετά από πρόσκληση, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, στις 31 Ιανουαρίου 2022, για υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση ή/ και παροχή αιγίδας σε Πολυθεματικά Φεστιβάλ/Δράσεις για το 2022.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ και βάση  του αιτήματος επιχορήγησης της ΚΕΔΑ,  το 13ο Φεστιβάλ Φιστικιού ενισχύεται με το ποσό των 10.000 ευρώ.