Ενημερώνουμε ,ότι την Κυριακή το πρωί 27 Ιουνίου και ώρα 10.30-12.30 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κυψέλης, γίνεται ή έναρξη μιας σειράς Σεμιναρίων, που αφορά την στήριξη της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα και απευθύνεται στους φιστικοπαραγωγούς, που είναι μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας.

Τα Σεμινάρια έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του έργου “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, LEADER/CLLD 2014-2020 με τίτλο “Πολιτισμός και Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) : Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττική”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μέτρο 19.