ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

       Αίγινα, 6 Νοεμβρίου 2020

Η Επιτροπή Υγείας του Δήμου Αίγινας συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 19/2020/15-1-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Μέλη της ορίστηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Σκαλτσιώτης, Εμμανουήλ Λογοθέτης, Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης, Σωκράτης Δούκας, Γρηγόριος Γαλάνης, Φίλιππος Τζίτζης, Νικόλαος Πουλάκης, Βασιλική Γουρζή, Αντώνιος Πολυδώρου και Μαρία Γιαννοπούλου.

Η Επιτροπή Υγείας πραγματοποίησε συνεδριάσεις τις εξής ημερομηνίες:

5 Μαρτίου, 20 Μαρτίου, 15 Απριλίου, 22 Απριλίου, 29 Απριλίου, 6 Μαΐου, 13 Μαΐου, 20 Μαΐου, 10 Ιουνίου, 19 Ιουνίου, 28 Ιουνίου, 8 Αυγούστου και 2 Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή Υγείας, όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19, με βάση τον συμβουλευτικό της ρόλο και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της κατέθεσε μέσω των μελών της πολλές και εποικοδομητικές προτάσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, στην Διοίκηση, με κάποιες από αυτές να υιοθετούνται.

Η Αίγινα έως σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα κι έχει διατηρήσει μία σταθερή καλή πορεία η οποία οφείλεται στα μέτρα που έχουν παρθεί για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού.

 

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, μένουμε προσεκτικοί και συνεπείς έχοντας ως κύριο μέλημά μας να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, με στόχο την προστασία του νησιού και των κατοίκων του.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Σκαλτσιώτης