ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
15/04/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00  –  20.30
16/04/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00  –  20.30
17/04/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 10.00  –  15.00
18/04/2022 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00  –  20.30
19/04/2022 Μ. ΤΡΙΤΗ 08.00  –  20.30
20/04/2022 Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00  –  20.30
21/04/2022 Μ. ΠΕΜΠΤΗ 08.00  –  20.30
22/04/2022 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 – 10.00 

(ΚΛΕΙΣΤΑ: 10.00 – 12.00)

  12.00 – 20.00 

23/04/2022 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 20.00
24/04/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΑΣΧΑ) ΑΡΓΙΑ
25/04/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ (ΠΑΣΧΑ) ΑΡΓΙΑ