‘Επειτα από δεκάδες προτάσεις τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ενέκριναν τη συγκεκριμένη πρόταση στο συνέδριο του κόμματος που ρίχνει αυλαία σήμερα στο ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, το οποίο αποτέλεσε και  το πρώτο σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του νέου φορέα.

Το σκεπτικό του νέου συμβόλου εξήγησαν οι δημιουργοί αυτού . Τρία νέα παιδιά ανέβηκαν στο βήμα και κάλεσαν τους συνέδρους να το κάνουν κτήμα όλων των πολιτών.