Το Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι παρουσιάζει την κωμωδία “Παν μέτρον άχρηστον” στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στις 18-19 και 25-26 Ιανουαρίου στις 20:00 μμ