Εντός του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου θα στεγαστεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, που σύντομα πρόκειται να ιδρυθεί.

Η συστέγαση του Ειδικού Σχολείου θα γίνει σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26 Φεβρουαρίου.  Το ζήτημα της ίδρυσης ειδικού σχολείου στην Αίγινα, είχε ομόφωνα αποφασιστεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας στις 24 Αυγούστου 2020, ενώ στη συνέχεια ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε πρόσκληση προς του γονείς του νησιού και κατόπιν ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23 Οκτωβρίου 2020.

Η εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Ζορμπά σχετικά με το θέμα ο «Ορισμός του Σχολικού Συγκροτήματος στο οποίο θα στεγαστεί το προς ίδρυση Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας», είναι η ακόλουθη :

“Με την υπ’ αριθμόν 133/2020 (23-10-2020) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας εγκρίθηκε ομόφωνα η ίδρυση ενός Μονοθέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Αίγινα το οποίο θα συστεγάζεται με Γενικό Σχολείο, έχοντας ως στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών ειδικής αγωγής. Με δεδομένο ότι το αίτημα του Δήμου Αίγινας προχωράει προς την ολοκλήρωσή του και σύμφωνα με ενημερωτικό e-mail που λάβαμε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απαιτείται ο ορισμός του σχολείου Γενικής Αγωγής, στο οποίο θα στεγαστεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.

Αξιολογώντας τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους γονείς σχετικά με προεγγραφή των παιδιών τους στο Ειδικό σχολείο και σύμφωνα με τα στοιχεία διεύθυνσης και κατοικίας προκύπτει ότι η σχολική μονάδα που ενδείκνυται ως εγγύτερη λύση είναι το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας στην οδό Φανερωμένης 1 στην Κοινότητα Αίγινας. Επιπρόσθετα λάβαμε ενημέρωση από την Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου κα Ειρήνη Μπόγρη για την ύπαρξη κενών ισόγειων αιθουσών που δύναται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου.

Μετά τα παραπάνω παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ίδρυσης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων”.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε με 20 θετικές ψήφους, επί 21 ψηφισάντων μελών. Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης  της Λαϊκής Συσπείρωσης ψήφισε παρών.