Αναδρομικά που φτάνουν ως και τις 11.254 ευρώ πληρώνονται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου για τους οποίους έρχονται και έξτρα επιστροφές, όπως και για άλλους 300.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που έχουν προσφυγές και εκκρεμείς δίκες αναδρομικών πέραν του 11μήνου.

Σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες του υπουργείου Εργασίας τα περισσότερα αναδρομικά ανά Ταμείο παίρνουν:

 1. Συνταξιούχοι Δημοσίου με 11.254 ευρώ (μέγιστο ποσό αναδρομικών) ενώ το μέσο ποσό είναι στα 1.126 ευρώ.
 2. Συνταξιούχοι ΙΚΑ με 6.180 ευρώ μέγιστο ποσό και μέσο ποσό στα 882 ευρώ.
 3. Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 9.940 ευρώ μέγιστο ποσό και μέσο ποσό στα 790 ευρώ.
 4. Συνταξιούχοι ΤΑΠ-ΟΤΕ με 7.615 ευρώ μέγιστο ποσό και μέσο ποσό στα 1.988 ευρώ.
 5. Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με αναδρομικά ως 575 ευρώ μέγιστο ποσό και μέσο ποσό στις 2.035 ευρώ.
 6. Συνταξιούχοι ΤΑΠ-ΔΕΗ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στις 7.167 ευρώ και το μέσο ποσό στις 2.623 ευρώ
 7. Συνταξιούχοι ΝΑΤ. Αναδρομικά ως 7.091 ευρώ κατά μέγιστο ποσό και μέσο ποσό στα 1.515 ευρώ
 8. Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στις 6.450 ευρώ και το μέσο ποσό στις 2.060 ευρώ
 9. Συνταξιούχοι της Αγροτικής Τράπεζας. Το μέγιστο ποσό φτάνει στις 6.416 ευρώ και το μέσο ποσό στα 1.858 ευρώ
 10. Συνταξιούχοι ΤΣΠΕΑΘ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στις 6.230 ευρώ και το μέσο ποσό στα 1.709 ευρώ.
 11. Συνταξιούχοι Εθνικής Τράπεζας. Το μέγιστο ποσό φτάνει στις 5.965 ευρώ και το μέσο ποσό στα 1.322 ευρώ.
 12. Συνταξιούχοι Τράπεζας της Ελλάδος. Το μέγιστο ποσό φτάνει στις 6.804 ευρώ και το μέσο ποσό στις 2.010 ευρώ.

Τα αναδρομικά είναι ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με οφειλές σε Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα. Εχουν κράτηση ασθένειας ενώ ο φόρος δεν θα παρακρατηθεί καθόλου φέτος αλλά το 2021 που οι συνταξιούχοι θα δηλώσουν τα αναδρομικά στα έτη 2015 και 2016 που ανάγονται και θα φορολογηθούν ως εισόδημα αυτών των ετών.

Αναδρομικά ανάλογα με την ηλικία, διεκδικήσεις Δημοσίου, χαμηλοσυνταξιούχοι, αγωγές

Η συνέχεια στον 10λογο των αναδρομικών δίδεται με απαντήσεις σε 5 σημεία:

 1. Τι ρόλο παίζει για τα αναδρομικά η ηλικία των 55 και 60 στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

Οι συνταξιούχοι που είχαν κλείσει τα 55 ή τα 60 έτη μέσα στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 έχουν διαφορετικά αναδρομικά. Οι κρατήσεις των Νόμων 4051 και 4093 ήταν μικρότερες πριν τα 55 και πριν τα 60 και έγιναν μεγαλύτερες αφότου οι συνταξιούχοι έκλεισαν το 55ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Στην κατηγορία συνταξιούχων κάτω από 55 ανήκουν απόστρατοι, γυναίκες και μητέρες από ταμεία Δημοσίου, ΔΕΚΟ και τραπεζών. Mε το Νόμο 4024/2011, σε όσους δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κοβόταν το 40% της σύνταξης πάνω από τα 1.000 ευρώ. H περικοπή αυτή επηρέαζε τις επόμενες. Και τώρα βγάζει διαφορετικά αναδρομικά. Ιδού πώς: Συνταξιούχος με 1.400 ευρώ κύρια σύνταξη κάτω από 55 ετών είχε μείωση 40% στα 400 ευρώ (μείον 160 ευρώ) και η σύνταξη κατέβαινε στα 1.260 ευρώ. Στη συνέχεια είχε μείωση από το Νόμο 4093 με ποσοστό 5%, δηλαδή μείωση 63 ευρώ, και η σύνταξη έπεφτε στα 1.197 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος είχε κλείσει τα 55 μέσα στο 11μηνο που γίνονται οι επιστροφές, τότε θα έχει διαφορετικά αναδρομικά. Για παράδειγμα αν τα έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2015, η σύνταξη έγινε ξανά 1.400 ευρώ αλλά η μείωση του Νόμου 4093 πήγε στα 70 ευρώ. Επομένως τα αναδρομικά θα είναι 63 ευρώ το μήνα από τον Ιούνιο του 2015 ως Νοέμβριο 2015 που ο συνταξιούχος ήταν κάτω από 55 ετών και 70 ευρώ το μήνα από Δεκέμβριο 2015 που έκλεισε τα 55 και ως Μάιο 2016.

Οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών βάσει του Νόμου 4002/2011 είχαν πρόσθετη μείωση 6%, 8% και 10% εφόσον η κύρια σύνταξή τους, ή το άθροισμα κύριων συντάξεων, ήταν πάνω από τα 1.700 ευρώ, μετά τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Συνταξιούχος με αρχική κύρια σύνταξη 2.000 ευρώ και ηλικία 60 ετών μετά τον Δεκέμβριο του 2015 έχει λιγότερα αναδρομικά από Ιούνιο ως Νοέμβριο 2015 και περισσότερα από Δεκέμβριο 2015 ως Μάιο 2016 γιατί παρεμβάλλεται η μείωση λόγω του 60ού έτους. Το τελικό ποσό που θα πάρει είναι 1.123 ευρώ όσο ήταν κάτω των 60 ετών και 1.232 ευρώ για τους μήνες που ήταν άνω των 60 ετών, δηλαδή τελικά αναδρομικά 2.355 ευρώ.

 1. Τι θα γίνει με τις εν εξελίξει δίκες για έξτρα αναδρομικά

Οσοι είναι δικαιούχοι αναδρομικών κύριας σύνταξης ενώ έχουν ήδη κάνει προσφυγές και περιμένουν απόφαση για επιστροφές πέραν του 11μήνου σε κύρια και επικουρική σύνταξη συνεχίζουν τις δίκες. Στην κατηγορία αυτή είναι περίπου 300.000 συνταξιούχοι οι οποίοι θα πάρουν αναδρομικά από τις μειώσεις κύριων συντάξεων τώρα και αν το δικαστήριο τους βγάλει περισσότερα θα πάρουν την επιπλέον διαφορά. Ο νόμος είναι σαφής σε αυτό το σημείο. Επομένως αν ένας συνταξιούχος πληρωθεί στην κύρια σύνταξη αναδρομικά 11μήνου με 1.300 ευρώ και το δικαστήριο του βγάλει απόφαση για αναδρομικά 4.000 ευρώ, θα εισπράξει με τη δικαστική απόφαση άλλα 2.700 ευρώ.

 1. Ποιοι μπορούν να κάνουν αγωγές για αναδρομικά μετά την πληρωμή.

Ο νόμος λέει ότι οι αξιώσεις για επιπλέον αναδρομικά αποσβέννυνται μετά την πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι οι αγωγές που τυχόν δικαιωθούν είναι όσες έχουν ασκηθεί μέχρι την πληρωμή. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια αγωγών μετά την πληρωμή για αναδρομικά επικουρικών συντάξεων και Δώρων που δεν περιλαμβάνονται στις πληρωμές. Το θέμα θα λυθεί εκ νέου στο ΣτΕ όπου προσέφυγαν οι συνταξιούχοι ζητώντας αναδρομικά για επικουρικές και Δώρα, μια που και αυτές ο περικοπές είναι αντισυνταγματικές. Δικαίωμα προσφυγών για τις περικοπές σε Δώρα και επικουρικές έχουν και οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη κάτω από 1.000. Μένουν εκτός αναδρομικών γιατί οι μειώσεις που επιστρέφονται έγιναν σε κύριες συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ, πλην όμως έχασαν από τις περικοπές επικουρικών και Δώρων τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν.

 1. Τι σχεδιάζει ή εξετάζει η κυβέρνηση για όσους έχουν ήδη κάνει προσφυγές και τι μπορεί να γίνει με τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν παίρνουν τίποτε.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν πληροφορίες περί ενός έκτακτου επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους που σχεδιάζει να καταβάλει η κυβέρνηση ως Δώρο Χριστουγέννων. Το σενάριο αυτό είναι υπαρκτό και είναι πρόταση που προέρχεται από το οικονομικό επιτελείο, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα γίνει, γι’ αυτό και επισήμως προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται.

 1. Τι γίνεται με τα αναδρομικά που είναι προς διεκδίκηση στο επόμενο διάστημα.

Σε αναμονή για τις διεκδικήσεις τους που έχουν δικαιωθεί είναι χιλιάδες συνταξιούχοι του Δημοσίου. Οι προσφυγές που έχουν τελεσιδικήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι για αναδρομικά 3,5 ετών (40 μηνών) από τη μείωση του Νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις, ήτοι από 1ης/1/2013 ως και 12/5/2016. Υπάρχουν όμως και «έξτρα» αναδρομικά στο Δημόσιο από την ΕΑΣ που βγήκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώνει όσους προσέφυγαν με αναδρομικά σχεδόν μιας διετίας. Οι υποθέσεις που έχουν κριθεί σε τελικό βαθμό είναι πάνω από 5.000. Οι σίγουρες επιστροφές αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι από τα επιπλέον αναδρομικά του Νόμου 4093 και θα πρέπει να ξεκινήσουν οι πληρωμές σε όσους προσκομίζουν οριστικές αποφάσεις χωρίς να έχουν ασκηθεί εφέσεις από το Δημόσιο. Για την επιστροφή της ΕΑΣ υπάρχει στάση αναμονής από την κυβέρνηση, καθώς αναμένεται νέα απόφαση από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΙΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 4093 ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ *
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ
2.325 618 6.398
1.957 367 3.799
1.831 344 3.561
1.782 335 3.468
1.734 326 3.375
1.717 322 3.333
1.667 313 3.240
1.618 304 3.147
1.582 297 3.075
1.532 288 2.981
1.482 278 2.878
1.457 273 2.826
1.377 163 1.687
1.330 157 1.625
1.284 152 1.574
1.264 149 1.542
1.217 144 1.491
1.122 133 1.377
1.068 126 1.304
1.042 123 1.273
1.033 58 600
994 56 580
920 52 538
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ
2.035 382 3.954
1.997 375 3.882
1.969 370 3.830
1.921 361 3.737
1.873 352 3.644
1.843 346 3.582
1.794 337 3.489
1.746 328 3.395
1.729 325 3.364
1.679 315 3.261
1.630 306 3.168
1.595 299 3.095
1.544 290 3.002
1.494 281 2.909
1.418 266 2.754
1.405 166 1.718
1.358 161 1.667
1.312 155 1.605
1.273 150 1.553
1.225 145 1.501
1.177 139 1.439
1.152 136 1.408
1.128 133 1.377
1.076 127 1.315
1.020 121 1.253
 • ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 4% ΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΚΑΙ 6% ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ANA TAMEIO

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟ 4.300 5.806 476
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) 322.904 11.254 1.126
ΙΚΑ 248.174 6.181 883
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 240 3.488 775
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 7.121 3.353 631
ΤΣΠΗΣΑΠ 1.438 6.105 2.450
ΤΑΠΑΕ 1.263 5.991 1.463
ΤΣΠΕΤΕ 9.696 5.966 1.323
ΤΣΠΠΑΤΕ 5.732 6.416 1.858
ΤΑΠΙΛΤ 1.993 5.705 1.164
ΤΑΠΕΤΒΑ 651 6.053 2.006
ΤΑΠΟΤΕ 43.942 7.616 1.989
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 109.781 9.940 790
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 1.253 4.229 411
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ 826 4.844 754
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 15.556 4.722 887
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 17.598 7.575 2.035
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 21.733 6.451 2.061
ΤΣΠΕΑΘ 2.278 6.231 1.709
ΤΑΙΣΥΤ 404 5.583 1.060
ΤΣΕΥΠΑ 611 4.485 1.170
ΤΣΕΥΠΘ 47 3.302 1.749
ΤΑΤΤΑΘ 922 6.079 1.482
ΤΑΠ-ΔΕΗ 30.067 7.168 2.624
ΟΓΑ 11.380 1.610 239
ΤΑΦΕΕΤ 46 2.592 855
ΤΑΑΞΤ 37 4.278 1.655
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 21 1.548 921
ΟΠΣ-ΙΚΑ 47.535 4.990 865
ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387) 47 1.026 313
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 510 4.665 1.578
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ 895 5.288 856
ΤΑΙΗΕΑΘ 13 11.110 6.725
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ 89 2.815 565
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ 296 3.833 642
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 62 2.146 728
ΝΑΤ 57.779 7.091 1.515
ΜΤΣ-ΣΥ 76 1.572 732
ΜΤΣ-ΣΥ (ΕΦΚΑ) 307 1.950 752
 ΤΣΠΤΕ 3.122 6.804 2.010
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ 2.443 5.433 1.121
 • ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ