Καθορίστηκαν με απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου τα τέλη Ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση τα τιμολόγια διαμορφώνονται ως εξής :

Επίσης θεσπίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς ως εξής: