Εντός της ημέρας αναμένεται να καταβληθούν από το υπουργείο Οικονομικών οι αποζημιώσεις για τα μειωμένα ενοίκια του Ιανουαρίου στους δικαιούχους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και οι πληρωμές θα αφορούν σε 150.000 ΑΦΜ.

Οι πληρωμές θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη 24 Μαρτίου, και θα αφορούν εκκρεμότητες για τα «κουρεμένα» ενοίκια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Την 25η Μαρτίου θα πραγματοποιούνται από το σύστημα συμψηφισμοί με φορολογικές υποχρεώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020.

Διαφορετική είναι η αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανάλογα με το ύψος του «κουρέματος» και τον ενοικιαστή.

Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

α) Η αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για τις μειώσεις κατά 40% των ενοικίων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 στις περιπτώσεις των απλώς «πληττόμενων» επιχειρήσεων και των υπαλλήλων σε αναστολή ισούται με το 50% της απώλειας λόγω μείωσης του ενοικίου.

β) Για τις περιπτώσεις στις οποίες μισθώτριες είναι επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή ή υποχρεώθηκαν σε δραστικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους και οι οποίες απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής ενοικίων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 θα φτάσει σε ποσοστό 80% του μισθώματος.

γ) Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021 θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου μισθώματος.